REKISTERI JA TIETOSUOJASELOSTE – GDPR

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (308/2006) 7§

Päivitetty 28.1.2023

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: OriCamping Oy

Osoite: Asematie 12, 35100 Orivesi

Puhelin: 041 3144 395

Sähköposti: oricamping@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Arja-Liisa Uusitalo

Sähköposti: oricamping@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja matkustajarekisteri

4. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Henkilö- ja matkustajatietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoito sekä palvelusta kertominen. Keräämme ja käsittelemme tietoja hoitaaksemme sopimuksesta johtuvat velvollisuutemme sekä täyttääksemme lainsäädännöstä johtuvat velvoitteemme (mm. yleinen turvallisuus ja järjestyksen ylläpito, rikosten ennalta ehkäisy ja selvittäminen sekä tilastojen laatiminen). Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella (suoramarkkinointi) ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme ja palveluamme.

OriCamping Oy on sitoutunut suojaamaan palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää OriCamping Oy:n majoittuneiden asiakkaiden varaamista ja maksamista tuotteista ja palveluista koostuvat henkilötiedot: nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Rekisteri sisältää myös muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot, joita tarvitsemme tietosuojalausekkeessa määriteltyihin tarkoituksiin.

Suomen lain määrittelemän matkustajailmoituksen pakolliset tiedot sisältävät minimissään: nimi, osoite, henkilötunnus sekä kansalaisuus tiedot myös kaikilta kanssamajoittujilta. Ulkomaalaisista myös passin/henkilökortin numero. Matkustajailmoitukset säilytetään manuaalisesti, lukitussa tilassa ja se tuhotaan yhden (1) vuoden kuluttua ilmoituksen allekirjoituspäivästä.

Henkilökuntamme on salassapitovelvollinen.

6. Säännönmuksiset tietolähteet

Pääsääntöisesti tiedot saadaan asiakkailta itseltään puhelimen ja sähköpostin välityksellä tulevista tiedusteluista ja/tai varauksista sekä matkustajailmoituksen täytön yhteydessä. Nimitietoja saadaan myös Facebookin, Instagramin ym. kautta tulevista viesteistä ja yhteydenotoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille lain määrittelemässä tarkoituksessa ja laajuudessa.

8. Asiakastietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, eikä siihen ole pääsyä ulkopuolisilla.

Sähköinen aineisto suojataan teknisesti ja tietoturvallisesti, eikä siihen ole pääsyä ulkopuolisilla.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Rekisteröidyn oikeudet tietojen tarkastukseen, korjaamiseen sekä poistamiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on aina henkilökohtainen.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista. Kirjallinen vaatimus tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Pyynnöt käsitellään mahdollisimman nopeasti, viimeistään kahden viikon sisällä.

 —————————————————————————————————————————————————————

Verkkosivusto: https://xn--synniemi-0zac.fi
Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne tietosi lähetetään

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.